Propostes


Guanyem Catarroja estem creant el nostre programa polític. Per això volem conèixer l’opinió dels veïns i les veïnes de Catarroja, amb els que anem a coincidir aquests dies vinents als carrers amb tota una sèrie d’accions que anem a realitzar. A més, estem reunint-nos amb associacions, plataformes i tota mena d’organitzacions locals per fer un recull també amb les seues propostes. No obstant, els nostres grups de treball ja estan treballant les propostes que anem a dur en el nostre programa. Ací teniu algunes de les primeres.

Algunes de les coses que volem…

 1. Remunicipalització de la gestió dels serveis públics
 2. Un òrgan específic per a garantir les necessitats bàsiques dels veïns. Pla de xoc contra la precarietat i exclusió social
 3. Creació d’una bossa de treball transparent i eficient per als aturats de Catarroja
 4. Una nova ‘universitat popular’ pública per als adults i majors
 5. Creació de rutes per a promocionar turísticament el poble
 6. Ampliar la ‘ruta del colesterol’ fins al port
 7. Creació de consells ciutadans de participació. Promoció de consultes ciutadanes
 8. Apostar per un nou espai matern-infantil, la lactància materna i el ‘xec infantil’
 9. Projecte municipal ‘ciutat educadora’, amb formació des de la infantesa a l’edat adulta
 10. Obrir les escoles fora d’horaris de classe
 11. Recollida d’animals perduts per una associació protectora que no els sacrifique
 12. Revitalització de l’horta i creació d’horts socials

Envia’ns la teua proposta a guanyemcatarroja@gmail.com

Algunas de las cosas que queremos…

 1. Remunicipalización de la gestión de servicios públicos
 2. Un órgano específico para garantizar las necesidades básicas de los vecinos. Plan de choque contra la precarización y exclusión social
 3. Creación de una bolsa de trabajo transparente y eficiente para los parados de Catarroja
 4. Una nueva ‘universidad popular’ pública para los adultos y mayores
 5. Creación de rutas para promocionar turísticamente el pueblo
 6. Ampliar la ‘ruta del colesterol’ hasta el puerto
 7. Creación de consejos ciudadanos de participación. Promoción de consultas ciudadanas
 8. Apostar por un nuevo espacio materno-infantil, la lactancia materna i el ‘cheque infantil’
 9. Proyecto municipal ‘ciudad educadora’, con formación desde la infancia hasta la edad adulta
 10. Apertura de los colegios fuera de horarios de clase
 11. Recogida de animales perdidos por una asociación protectora que no los sacrifique
 12. Revitalización de la huerta y creación de huertos sociales

Envíanos tu propuesta a guanyemcatarroja@gmail.com

díptic amb propostes darrere
díptic amb propostes darrere